: Allmänt

Information/Allmänt

Åldersgräns: Ett barn skall vara eller bli 6 år det kalenderåret barnet börjar i skolan, dvs ett barn ska vara fött 2011 eller innan det för att få börja i skolan för läsåret 2017-2018

Betalningsdatum av studieavgiften: Studienavgiften betalas senast den 31 okt. 2017. Information om avgiftsstorleken finns under fliken Registrering.


Org.nr. 802407-2806

Inbetalningar  för  studieavgiften,  sponsring,  ekonomisk  stöd,   mm till

PG 949012-9

 

Kurator Ioannis Tsoukalas mob. 0737032590