: Helgdagar

Skolan/Helgdagar

Höstterminen skolåret 2017-2018
Skolstart 2017-2018
Skolstart Lördagsskolan 2017-09-02
Skolstart eftermiddagsgrupperna 2017-09-04
Firande av nationaldagen 28:e Oktober 2017-10-28
Höstlov 2017-10-30 - 2017-11-05
Skolavslutning första terminen Lördagsskolan 2017-12-16
Skolavslutning första terminen för eftermiddagsskolorna i enlighet med det schema som gäller för den aktuella skolan.
Vårterminen skolåret 2017-2018

Skolstart eftermiddagsskolorna 2018-01-08
Skolstart Lördagsskolan 2018-01-13
Karneval
Vecka 9 (sportlov) 2018-02-26 - 2018-03-04
Firande av nationaldagen 2018-03-24
Påskledighet From 2018-03-29  tom 2018-04-08
Ledighet (eftermiddagsskolorna) Kr.h.f.dag
Skolavslutning andra terminen Lördagsskolan 2018-06-02
Skolavslutning andra terminen eftermiddagsskolorna 2018-06-08