el

Meddelande för registrering av student

Fyll i och skicka följande form.

Personppgifterna nedan skyddas enligt lag. Studieavgiftsnivån beslutas på årsstämman. Betalningen av studieavgiften ska göras på PG 949012-9 i samband med registreringen. Istället för OCR.nr. anges barnets eller barnens namn, efternamn och födelsedatum vid betalning via PG. En elev betraktas som inskriven och kan följa undervisningen när registreringen skickats in till skolan.

För läsåret 2018-2019 skolan tar emot barn som är födda 2012 eller tidigare.

Studieavgiften för HELA läsåret 2018-2019 är enligt följande:

1 barn 1.800 Sek,                    2 barn 3.600 Sek,

3 barn 4.800 Sek,                    4 barn 5.600 Sek


*
*
*
*
*
*

(*)
(*)
(fyll i minst en)
(*) (*) (*) (*) (*)
(fyll i minst en)

Skriv bara normal text (bokstäver och siffror - inga symboler eller HTML koder). HTML koder kan upphäva sändningen. Lämna en tom rad mellan paragraferna.

Av säkerhetsskäl, kopiera siffrorna i följande bild i fältet bredvid. Om siffrorna är oläsliga eller om det har gått 20 minuter sedan du öppnade sidan, klicka här för att ändra dem.


* Nödvändig information

Kontakt

Grekiska Lördagskolan i Stockholm

Grekiska Lördagskolan i Stockholm
Kontorstider: Lördagar 09.30 - 12.30

Privacy Statement

www.grekiska-skolan.se 
info@grekiska-skolan.se 

Postadress
Föräldraföreningen för Grekiska barn
BOX 20178
104 60 STOCKHOLM

Besöksadress: 
Lördagar 09.30 - 12.30

Åsö Gymnasium
Blekingegatan 55, T-Skanstull
118 56 Stockholm

Karta: Grekiska Lördagskolan i Stockholm