el

Klasser 

Grekiska skolan i Stockholm erbjuder undervisning i grekiska språket från 1:an ända upp till 3:je gymnasieklass. Undervisningen anpassas utifrån kunskapsnivån och inte efter åldern. De ämnen som undervisas är grekiska språket och historia, grekisk musik och dans.