el

Grekiska Lördagsskolans historia

Grekiska skolan i Stockholm skapades 1966 - 67. Målet var att undervisa om det grekiska språket, kultur och historia. Antal studenter vid början var cirka 15 och skolan sysselsatte 1 till 2 lärare. Antalet studenter började öka metodisk så att under 1975 hade vi 200 studenter! Samtidigt ökade skolans personal och under tiden började lärare från Grekland
komma hit för att undervisa i skolan.

Under 1973 - 74 grundades skolans första kvällsavdellning på Mariatorget. Den grekiska föräldraföreningen grundades officiell 1976. Styrelsen bestod av sju medlemmar. Vid medlemmarnas årsmöte 1978, bestämdes skolans driftregler som t ex öppettider, vilket skolmaterial som ska användas och antalet anställda.

Dessa driftregler var följande:

  • Lärare som skall undervisa i den grekiska skolan, skall komma från Grekland och deras vistelse i Sverige skall vara i tre år.
  • Skolmaterial skall vara samma som det i Grekland.
  • Undervisningen skall anpassa sig efter barnens fritid så att de har möjligheten att även gå i deras svenska skola.

Vid 1978, då dessa bestämmelser togs, erbjöd den svenska skolan modersmålundervisning men undervisades under skolans öppet tider. Detta innebar att de som ville läsa modersmålet var tvungna att välja att avstå från ett annat ämne. Då den svenska staten hade tagit på sig ansvaret att undervisa modersmålet i svenska skolor, innebar detta en del begränsningar för det grekiska skolan. Den svenska staten hade förbjudit att anställa lärare från Grekland.

Efter föräldrarnas protester kom Grekland och Sverige överens att Grekland fick rätten att skicka 20 lärare till Sverige. Men dessa tjugo var inte tillräckliga för att täcka grekiska skolans behov i hela Sverige. Därför beslutade den grekiska föräldrarföreningen att anställa svenska lärare. Detta bidrog att föreningens ekonomiska tillstånd belastades ännu mer eftersom de ända intäkter kom från föräldrarnas medlemsavgift. Fram till 1993 då begränsingen av antalet lärare upphördes, skyllde de ansvariga i grekiska utbildnings och kulturs departement på att det var det svenska staten som inte tillät grekiska lärare hit. Men då Sverige blev EU-medlem och begränsingen upphördes, hävdade då det grekiska utbildnings och kulturs departement skyllt på att det inte fanns tillräckliga resurser för att skicka lärare hit.