el

Allmänt

Åldersgräns: Ett barn skall vara eller bli 6 år det kalenderåret barnet börjar i skolan, dvs ett barn ska vara fött 2014 eller innan det för att få börja i skolan för läsåret 2020-2021

Inskrivningen för läsåret 2020-2021 startar den 1:a aug. 2020

Studieavgiften för HELA läsåret 2020-2021 är

1 barn 1.800 sek.              2 barn 3.600 sek.

3 barn 4.800 sek.              4 barn 5.600 sek.

Betalningsdatum av studieavgiften: Studienavgiften betalas senast den 31 okt. för varje läsår.

Org.nr. 802407-2806

Inbetalningar  för  studieavgiften,  sponsring,  ekonomisk  stöd,   mm till PG 949012-9