Meddelande för registrering av student

Fyll i och skicka följande form.

 

Uppgifterna nedan skyddas enligt PUL (Personuppgiftslagen). Studieavgiftsnivån beslutas på årsstämman. Betalningen av studieavgiften ska göras på PG 949012-9 i samband med registreringen. Istället för OCR.nr. anges barnets eller barnens namn, efternamn och födelsedatum vid betalning via PG. En elev betraktas som inskriven och kan följa undervisningen när registreringen skickats in till skolan.

För läsåret 2017-2018 skolan tar emot barn som är födda 2011 eller tidigare.

Studieavgiften för HELA läsåret 2017-2018 är enligt följande:

1 barn 1.600 Sek,                    2 barn 3.200 Sek,

3 barn 4.200 Sek,                    4 barn 4.800 Sek

Beloppet betalas i sin helhet senast 2017-10-31.

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(fyll i minst en)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(fyll i minst en)
Skriv in kontrollnumret.
Denna sker av säkerhetsskäl. Om kontrollnumret är oläslig eller om det har gått 20 minuter : Ändra kontrollnumret

* Nödvändig information.

Kontakta oss

Grekiska Lördagskolan i Stockholm
Åsö Gymnasium
Blekingegatan 55
T-bana Skanstull Stockholm
 

www.grekiska-skolan.se
info@grekiska-skolan.se

Postadress
Föräldraföreningen för Grekiska barn
BOX 20178
104 60 STOCKHOLM

Besöksadress:
Lördagar 09.30 - 12.30

Åsö Gymnasium
Blekingegatan 55, T-Skanstull
118 56 Stockholm