: Επίπεδα/Τάξεις ÅSÖ

Το σχολείο/Επίπεδα/Τάξεις ÅSÖ

Τάξη

Εκπαιδευτικός

Αίθουσα

1 Μικρή Παρασκευή Οικ., Αννα Σειτ. F12
1 Μικρή F17
1η Δημ. Μαρία Ν F14
1η Δημ. Αντωνία Δ F13
2α Δημ. Βασιλική Λ F16
2α Δημ. Βασιλική Τ F15
3η Δημ.  (Α1) Ευαγγελία Μ F13L
3η Δημ.  (Α1) Παναγιώτης Π D13
4η Δημ.  (Α1) Κωνσταντίνα Σ D15
5η Δημ.  (Α2) Ναταλί Ρ D14
6η Δημ.  (Α2) Αθηνά Σ D16
1η Γυμν. (Β1) Βίκυ Φ D11
3η Γυμν. (Β2) Ολυμπία Μ D23
1η Λυκ.  (Β2) Αναστασία Π D21
2α Λυκ.  (Γ1) Πανωραία Λ D28
3η Λυκ.  (Γ1,Γ2) Ελένη Λ D25
Ειδικό Τμήμα Ελενα Β. Η D26