: Διοικητικό συμβούλιο

Πληροφορίες/Διοικητικό συμβούλιο

Διοικητικό συμβούλιο
Πρόεδρος Γεώργιος Κωνσταντίνου     070-6595208
Αντιπρόεδρος Διαμάντης Πλαχούρας
Γραμμετέας Φρόσω Πελέκη   070-8965296
Ταμίας Ελευθέριος Παυλίδης
Πολιτιστικά Aνίτα Καραζήση
Πολιτιστικά Αναστασία Χαλάς
Σύμβουλος Παρασκευή Φωτιάδη
Κοινωνικός λειτουργός Ιωάννης Τσουκαλάς τηλ. 0737032590