Επίπεδα/Τάξεις ÅSÖ 2019-2020

27/06/2018


 

Τάξη

Εκπαιδευτικός

Αίθουσα

1 Μικρή ΑΛΙΚΗ Τ F17
1η Δημ. ΟΛΓΑ ΟΙΚ. & ΔΕΣΠΙΝΑ Κ. F16
2a Δημ. ΜΑΡΙΑ Ν. F13
2α Δημ. ΑΝΤΩΝΙΑ Δ. F13L
3η Δημ. ΑΛΕΧΑΝΔΡΑ Φ. F14
3η Δημ.  ΣΟΦΙΑ Σ. F15
4η Δημ.  (Α1) ΑΙΜΙΛΙΑ Κ. & ANTONIS M. D13
5η Δημ.  (Α1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Σ. D11
5η Δημ.  (Α1) ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. D14
6η Δημ.  (Α2) ΛΙΑ Σ. D16
1η Γυμ.  (Α2) ΒΙΚΥ Φ D21
2α Γυμ.  (Β1) ΜΠEΤΗ Μ. D23
3η Γυμν. (Β1, Β2) ΚΥΡΙΑΚΗ Β. D25
1η Λυκ.  (Β2, Γ1) ΧΑΡΟΥΛΑ Ζ. D15
2a, 3η Λυκ. (Γ1, Γ2) ΤΑΤΗ Π. D28
     


Εκτύπωση στις 03/08/2020
Από την ιστοσελίδα Ελληνικό σχολείο Στοκχόλμη
www.grekiska-skolan.se/el/articles.asp?tid=7&export=html