Ιστορία του ελληνικού σχολείου

27/06/2018


Το Ελληνικό σχολείο Στοκχόλμης είναι ελευθέρου χρόνου και δημιουργήθηκε το 1966-67 με στόχο τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, του Ελληνικού πολιτισμού και ιστορίας.
Ο αριθμός των μαθητών στην αρχή ήταν πολύ μικρός (γύρω στα 15 παιδιά) και απασχολούσε 1 με 2 εκπαιδευτικούς που προερχόταν από τον μεταναστευτικό χώρο.
Ο αριθμός των μαθητών άρχισε να αυξάνεται συστηματικά τόσο ώστε το 1975 να φθάσει στους 200 μαθητές. Συγχρόνως αυξήθηκε το διδακτικό προσωπικό που ενισχύθηκε στο μεταξύ από εκπαιδευτικούς που ήλθαν από Ελλάδα.

Το 1973-74 ιδρύθηκε το πρώτο απογευματινό τμήμα του σχολείου που λειτουργούσε στην Mariatorget. Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων ιδρύθηκε επίσημα το 1976 με επταμελές συμβούλιο και καταστατικό και στη Γενική Συνέλευση των μελών που έγινε το 1978 διατυπώθηκαν οι βασικές αρχές λειτουργίας του σχολείου που αφορούσαν το διδακτικό προσωπικό, το υλικό διδασκαλίας και το χρόνο λειτουργίας του σχολείου.
Οι αρχές ήταν:

Το 1978 που πάρθηκαν αυτές οι αποφάσεις, ήδη λειτουργούσαν τμήματα μητρικής γλώσσας στο Σουηδικό σχολείο με εκπαιδευτικούς της ακαδημίας της Στοκχόλμης που ήταν όμως ενταγμένα στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Σουηδικού σχολείου. Τα παιδιά που ήθελαν να παρακολουθήσουν μαθήματα μητρικής γλώσσας , έπρεπε να χάσουν κάποιο άλλο μάθημα.
Το Σουηδικό κράτος έχοντας αναλάβει την ευθύνη για την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας με την μορφή ενταγμένων τμημάτων, δυσκόλεψε κατά καιρούς τη λειτουργία του σχολείου μας μή επιτρέποντας τον ερχομό εκπαιδευτικών από την Ελλάδα.

Τελικά μετά από πολλές διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις εκ μέρους των γονέων πάρθηκε μια συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Σουηδίας που θα επέτρεπε τον ερχομό 20 εκπαιδευτικών από την Ελλάδα. Όμως οι 20 εκπαιδευτικοί δεν κάλυπταν τις ανάγκες των σχολείων ελευθέρου χρόνου που λειτουργούσαν πια σε όλη τη Σουηδία οπότε οι κατά τόπους σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων των σχολείων ελευθέρου χρόνου, αναγκαζόταν να προσλαμβάνουν ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς από το χώρο της Σουηδίας. Φυσικά με το κόστος των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών επιβαρύνονταν ο σύλλογος μιας και οι οικονομικοί πόροι προέρχονταν μόνο από την ετήσια συνδρομή που τα μέλη έπρεπε να πληρώνουν.

Σταδιακά η αύξηση του αριθμού των αποσπασμένων εκπαιδευτικών απο την Ελλάδα άρχισε να καλύπτει τις ανάγκες του σχολείου εως το 2012, όπου η οικονομική κρίση της Ελλάδας επέφερε σημαντική μείωση στον αριθμό των αποσπασμένων εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα το σχολείο από το 2012 να καλύπτει καί πάλι ένα μέρος των αναγκών του με πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.

Ομως, παρά τις οικονομικές δυσκολίες της Ελλάδας, το σχολείο μας ενισχύεται με αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, αναλυτικά προγράμματα, βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας μέσω του Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο (Γραφείο ΣΕΛ). Επιπλέον, το σχολείο μας συνεργάζεται άμεσα και αποτελεσματικά με το Γραφείο ΣΕΛ για τα εκπαιδευτικά θέματα, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας, κλπ.

Κοινός στόχος όλων μας αποτελεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου μας.


Εκτύπωση στις 02/10/2022
Από την ιστοσελίδα Ελληνικό σχολείο Στοκχόλμη
www.grekiska-skolan.se/el/articles.asp?tid=5&export=print