Αρχική | Εκτύπωσε | Aποθήκευσε ως WORD | Aποθήκευσε ως HTML

Λογαριασμός Βοήθειας

27/06/2018


Οικονομική στήριξη γιά εγγραφή στο Ελληνικό Σχολείο Στοκχόλμης

Όπως έχει γίνει γνωστό καί σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 18.5.2013,  υπάρχει η δυνατότητα οικονομικής υποστήριξης, ολικής ή μερικής, για εγγραφή στο Σχολείο μας αριθμού μαθητών, των οποίων οι οικογένειες είναι νεοαφιχθείσες στη Σουηδία από την Ελλάδα ή την Κύπρο και αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή αντιμετωπίζουν εν γένει τέτοια προβλήματα ανεξάρτητα από το χρόνο άφιξής τους στη Σουηδία.

Η επιλογή των οικογενειών που θα τύχουν αυτής της υποστήριξης, στα πλαίσια πάντοτε των οικονομικών δυνατοτήτων του Συλλόγου, γίνεται με βάση ορισμένα αντικειμενικά κριτήρια, όπως η επαγγελματική κατάσταση των γονέων (απασχόληση-ανεργία), η κατάσταση στέγασης κ.λπ.

Οι αιτούντες θα μπορούν να υποβάλλουν το αίτημα για ολική ή μερική οικονομική στήριξη στέλνοντας ηλεκτρονικό μύνημα (e-mail) με όνομα και τηλέφωνο στην διέυθυνση supporting@grekiska-skolan.se.  Τις δε προτάσεις για έγκριση θα υποβάλλει στο ΔΣ του Συλλόγου ανεξάρτητη τριμελής επιτροπή η οποία θα έχει προηγουμένως προβεί σε συνέντευξη με την αιτούμενη οικογένεια.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1. Το αποθεματικό του λογαριασμού αυτού θα χρησιμοποιείται πρωταρχικά γιά να υποστηρίξει οικονομικά τις οικογένειες που αποδεδειγμένα αδυνατούν να πληρώσουν τα έξοδα εγγραφής τού παιδιού ή των παιδιών τους στο σχολείο μας. Τέτοιες οικογένειες εντοπίζονται συνήθως μεταξύ των νέων μεταναστών από την Ελλάδα και την Κύπρο.

2. Την ευθύνη διαχείρησης του λογαριασμού έχει το ΔΣ του συλλόγου. Η Γενική Συνέλευση του συλλόγου μπορεί να λάβει απόφαση για θέμα που αφορά διάθεση ποσού από αυτόν τον λογαριασμό γιά οποιοδήποτε σκοπό πρός όφελος του σχολείου, όποτε το κρίνει αναγκαίο.

3. Οικογένεια που επιθυμεί οικονομική βοήθεια από αυτόν τον λογαριασμό απευθύνεται στην επιτροπή αλληλεγγύης η οποία, κατόπιν επαφής με την αιτούμενη οικογένεια και διερεύνησης του αιτήματος της, εισηγείται προς το ΔΣ του συλλόγου την έγκριση βοήθειας ή μη. Η επιτροπή πρέπει να αναφέρει την αιτιολόγηση και το σκεπτικό της προς το ΔΣ. Η επιτροπή ενημερώνει επίσης και την αιτούμενη οικογένεια.

4. Οικογένεια που αιτείται οικονομική βοήθεια υποχρεούται να συνδράμει την επιτροπή αλληλεγγύης κατά την διάρκεια διερεύνησης του αιτήματος. Η διαχείρηση κάθε αιτήματος πρέπει να καλύπτεται με απόλυτη μυστικότητα, εχεμύθεια καί διακριτικότητα από όλους τους εμπλεκόμενους.

5. Το ποσό της οικονομικής βοήθειας που εγκρίνεται και που δεν μπορεί να ξεπερνά τα έξοδα εγγραφής, δεν παραδίδεται στην αιτούμενη οικογένεια αλλα καταβάλεται στο σχολείο ως πληρωμή εγγραφής.

6. Η επιτροπή αλληλεγγύης, αποτελείται από 3 μέλη τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση του συλλόγου με διετή θητεία. Ο υπεύθυνος συντονισμού της λειτουργίας της επιτροπής καθορίζεται από την ίδια την επιτροπή. Η επιτροπή αλληλεγγύης έχει την υποχρέωση αλλά καί την ευθύνη για την μέθοδο διερεύνησης κάθε αιτήματος οικονομικής βοήθειας.

7. Οποιοσδήποτε μπορεί να χορηγήσει ποσό προς τον λογαριασμό αυτόν.

8. Ο λογαριασμός υπόκειται στον έλεγχο της εξελεγκτικής επιτροπής του συλλόγου με τον ίδιο τρόπο που ελέγχονται καί δημοσιοποιούνται όλοι οί λογαριασμοί και τα οικονομικά του συλλογου.


Εκτύπωση στις 28/09/2021
Από την ιστοσελίδα Ελληνικό σχολείο Στοκχόλμη
www.grekiska-skolan.se/el/articles.asp?tid=4