Αρχική | Εκτύπωσε | Aποθήκευσε ως WORD | Aποθήκευσε ως HTML

Γενικά στοιχεία

27/06/2018


Οριο ηλικίαs: Ενα παιδί θα πρέπει να είναι ή να γίνει 6 ετών την χρονιά που ξεκινά το σχολείο, δηλ. πρέπει να είναι γενημμένο το 2013 ή πρίν από το 2013 γιά να ξεκινήσει την σχολική χρονιά 2019-2020.

Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2019-2020 αρχίζουν την 1η Αυγούστου 2019.

Τα δίδακτρα γιά ΟΛΗ την σχολική χρονια 2019-2020 είναι:

1 παιδί 1.800 κορ.         2 παιδιά 3.600 κορ.

3 παιδιά 4.800 κορ.       4 παιδιά 5.600 κορ.

Ημερομηνίες πληρωμής διδάκτρων: Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται το αργότερο έως τίς 31 Οκτ. κάθε σχολικής χρονιάς.

ΑΦΜ 802407-2806

Πληρωμές για δίδακτρα, χορηγία, οικ. ενίσχυση κλπ. 
στo PG 949012-9

 


Εκτύπωση στις 10/04/2020
Από την ιστοσελίδα Ελληνικό σχολείο Στοκχόλμη
www.grekiska-skolan.se/el/articles.asp?tid=3