Αρχή | Εκτύπωσε | Aποθήκευσε ως WORD | Aποθήκευσε ως HTML

Γενικά στοιχεία

27/06/2018


Οριο ηλικίαs: Ενα παιδί θα πρέπει να είναι ή να γίνει 6 ετών την χρονιά που ξεκινά το σχολείο, δηλ. πρέπει να είναι γενημμένο το 2012 ή πρίν από το 2012 γιά να ξεκινήσει την σχολική χρονιά 2018-2018.

Ημερομηνίες πληρωμής διδάκτρων: Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται το αργότερο έως τίς 31 Οκτ. 2018. Πληροφορίες γιά το μέγεθος των διδάκτρων υπάρχουν στήν σελίδα "Εγγραφές".

ΑΦΜ 802407-2806

Πληρωμές για δίδακτρα, χορηγία, οικ. ενίσχυση κλπ. 
στo PG 949012-9

Κοινωνικός λειτουργός Ιωάννης Τσουκαλάς τηλ. 0737032590


Εκτύπωση στις 26/04/2019
Από την ιστοσελίδα Ελληνικό σχολείο Στοκχόλμη
www.grekiska-skolan.se/el/articles.asp?tid=3