Αρχική | Εκτύπωσε | Aποθήκευσε ως WORD | Aποθήκευσε ως HTML

Ανθρώπινο δυναμικό

06/12/2021


Αποσπασμένες από Ελλάδα εκπαιδευτικοί 
Αναστασία Παπαλάμπρου 
Δημόκλεια Συνανίδου 

Ειρήνη Ακαβάλου 
Κυριακή Βαλίλα
Κωνσταντίνα Ευαγγέλου 
Δέσποινα Καλαμπούκα 
Αικατερίνη Καλλιβρούση 
Μαρία Κανέλλη 
Ευμορφία Καρακυριαζή 
Αικατερίνη Καράμπαμπα 
Μαρία Vogt Καρανάσου 
Αιμιλία Κάρμη 
Ελένη Λινάρδου 
Μαρία Μπαζδούκη 
Μαρία Ναμπουνιά 
Ευδοξία Τσαούση


Εκτύπωση στις 02/10/2022
Από την ιστοσελίδα Ελληνικό σχολείο Στοκχόλμη
www.grekiska-skolan.se/el/articles.asp?tid=22