Διοικητικό συμβούλιο

27/06/2018


Διοικητικό συμβούλιο
Πρόεδρος Δημήτρης Σιώτης 0733011214
Αντιπρόεδρος Ανίτα Καραζήση
Γραμματέας Ελένη Δήμα
Ταμίας Ελευθέριος Παυλίδης
Σύμβουλος Κωνσταντίνος Ηλιάδης
Σύμβουλος Ζωή Νικολαίδου
Σύμβουλος Νίνα Λαδοπούλου
Αναπληρωματικός
Αναπληρωματικος

 

 


Εκτύπωση στις 02/10/2022
Από την ιστοσελίδα Ελληνικό σχολείο Στοκχόλμη
www.grekiska-skolan.se/el/articles.asp?tid=2&export=word