Πληροφορίες/Διοικητικό συμβούλιο

27/06/2018


Διοικητικό συμβούλιο
Πρόεδρος Γεώργιος Κωνσταντίνου     070-6595208
Αντιπρόεδρος Ανίτα Καραζήση
Γραμμετέας Φρόσω Πελέκη   070-8965296
Ταμίας Ελευθέριος Παυλίδης
Πολιτιστικά Αναστασία Χαλάς
Σύμβουλος Μαρία Φυτίλη
Σύμβουλος Ελένη Δήμα

Αναπληρωματική   Ζωή Νικολαίδου

Αναπληρωματική   Παρασκευή Φωτιάδου

Κοινωνικός λειτουργός Ιωάννης Τσουκαλάς τηλ. 0737032590


Εκτύπωση στις 03/08/2020
Από την ιστοσελίδα Ελληνικό σχολείο Στοκχόλμη
www.grekiska-skolan.se/el/articles.asp?tid=2&export=word