Πληροφορίες/Διοικητικό συμβούλιο

27/06/2018


Διοικητικό συμβούλιο
Πρόεδρος Μαρία Φυτιλή        070-0632845
Αντιπρόεδρος Ανίτα Καραζήση
Γραμμετέας Ελένη Δήμα            0762473325
Ταμίας Ελευθέριος Παυλίδης
Σύμβουλος Δημήτρης Σιότης
Σύμβουλος Ζωή Νικολαίδου
Σύμβουλος Νίνα Λαδοπούλου

Αναπληρωματικός Κώστας Ηλιάδης

Αναπληρωματική   Παρασκευή Φωτιάδου

 

 


Εκτύπωση στις 28/10/2021
Από την ιστοσελίδα Ελληνικό σχολείο Στοκχόλμη
www.grekiska-skolan.se/el/articles.asp?tid=2&export=print