Ελληνικό σχολείο Στοκχόλμη: Εκδηλώσεις της εβδομάδας

Eβδομάδα 51: 2019-12-16 | 2019-12-22

2019-12-16 | 2019-12-22


Εκτύπωση στις 29/10/2020
Από την ιστοσελίδα Ελληνικό σχολείο Στοκχόλμη
www.grekiska-skolan.se/el/events.asp?print=schedule&pg=week&monday=2019-12-16&export=word