Ελληνικό σχολείο Στοκχόλμη: Εκδηλώσεις της εβδομάδας

Eβδομάδα 50: 2019-12-09 | 2019-12-15

2019-12-09 | 2019-12-15


Εκτύπωση στις 19/09/2020
Από την ιστοσελίδα Ελληνικό σχολείο Στοκχόλμη
www.grekiska-skolan.se/el/events.asp?print=schedule&pg=week&monday=2019-12-09&export=html