Ελληνικό σχολείο Στοκχόλμη: Εκδηλώσεις του μήνα

Μήνας: Νοέμβριος 2019


Εκτύπωση στις 11/08/2020
Από την ιστοσελίδα Ελληνικό σχολείο Στοκχόλμη
www.grekiska-skolan.se/el/events.asp?print=schedule&pg=month&date=01/11/2019&export=html