Αρχή | Εκτύπωσε | Aποθήκευσε ως WORD | Aποθήκευσε ως HTML


Τα μα­θή­μα­τα για την σχολική χρονιά 2018-2019 ξεκινούν για τα απογευματινά τμήματα.

Δευτέρα 27 Αύγουστος 2018

Stockholm
Google Map

Τα μα­θή­μα­τα γιά την σχο­λι­κή χρο­νιά 2018-2019 ξε­κι­νούν την Δευτέρα 27 Αυγούστου για τα απογευματινά τμήματα.


Εκτύπωση στις 20/07/2019
Από την ιστοσελίδα Ελληνικό σχολείο Στοκχόλμη
www.grekiska-skolan.se/el/events.asp?print=schedule&pg=event&eid=2