Αρχή | Εκτύπωσε | Aποθήκευσε ως WORD | Aποθήκευσε ως HTML


Ξεκινούν τα μα­θή­μα­τα του Σαββατιάτικου για την σχολική χρονιά 2018-2019

Σάββατο 1 Σεπτέμβριος 2018

09.30

Stockholm
Google Map

Ξεκινούν τα μα­θή­μα­τα γιά την σχο­λι­κή χρο­νιά 2018-2019 ξε­κι­νούν το Σάββατο 01 Σεπτεμβρίου για το Σαββατιάτικο.


Εκτύπωση στις 19/08/2019
Από την ιστοσελίδα Ελληνικό σχολείο Στοκχόλμη
www.grekiska-skolan.se/el/events.asp?print=schedule&pg=event&eid=1